PGA Anlagenbau GesmbH
Please select your language:     German Slovak English
Header Picture
Štúdie realizácie
Inžinierska činnosť
Technologické schémy
Dokumentácia
Konštrukcia
Dodávka
Montáž
Uvedenie do prevádzky
Manažment projektu - vedenie stavby
Výkony

Naša inžinierska činnosť pre kompetentnú spoluprácu na uskutočnenie projektov a docielenie riešení:

 • dodávka kompletných zariadení s elektrotechnikou, ovládaním, montážou a uvedením do prevádzky
 • inžinierska činnosť
 • štúdie realizácie
 • technologické schémy
 • konštrukcia - CAD v 2D alebo 3D
 • manažment projektu
 • vedenie stavby
 • montáž
 • uvedenie do prevádzky
 • dokumentácia
 • odovzdanie zákazníkom

 

Či už sa jedná o montážny dohľad alebo kompletnú montáž s našimi odbornými pracovníkmi, montáž či už nami dodaných komponentov alebo komponentov dodaných vami v priebehu kompletnej montáže, montáž vykonávame na základe požiadaviek, s pripravenosťou uvedenia do prevádzky.

Detailné informácie pozri zoznam/menu vľavo.