PGA Anlagenbau GesmbH
Please select your language:     German Slovak English
Header Picture
Firma

Zodpovední pracovníci z techniky riadenia a zariadení vykonávajú projektovú, inžiniersku činnosť, design, vyvíjajú, dodávajú a montujú metodické zariadenia pre:

 • papierenský priemysel
 • výrobu farieb a lakov
 • chemické zariadenia
 • prísady a pomocné látky (prášok, kvapalné, vysoká konzistencia)
 • náterové kuchyne
 • dispergovanie: prášky, pasty, kvapalné látky
 • skladovanie
 • obal
 • dávkovanie
 • miešanie, suspendovanie, kvapalné a pevné látky
 • vykládka a nakládka (loč, železnica, nákladné vozidlá)

 

Konštrukčné časti a zariadenia vyžadujú komplexnú súhru vývoja a konštrukcie s postupom, technológiou, metodikou a skúsenosťami pre vyriešenie problémov a optimalizáciu procesov.